Säkerhet vid företagslån

För att ett företag ska kunna få ett lån krävs ofta en viss säkerhet. En företagare bör alltså fundera över hur vad som kan användas som säkerhet för att därigenom öka chansen att få lånet beviljat. Det kan exempelvis vara fastighet, lager, fakturor eller att en person går i borgen.
Självklart behövs inte alltid säkerhet då banken exempelvis kan värdera företaget som ekonomiskt stabilt genom att se på kassaflöde och tidigare årsbokslut. Men som småföretagare bör man vara beredd på att erbjuda säkerhet.
En väg är att ha utställda fakturor som säkerhet. Lånets storlek beror då på det totala fakturabeloppet på dessa fakturor. Men i detta fall kan man lika gärna sälja fakturor eller belåna dem för att genom detta få ut pengar. Genom att sälja fakturor får blir dessa betalda av ett kreditbolag varpå likviditeten kan förbättras avsevärt. Det kan vara det avgörande steget för att slippa teckna lån.

En annan väg är att använda fastigheter som säkerhet. Fördelen med fastigheter är just att säkerheten värderas som mycket stark. Fastigheter tappar inte i värde över tid utan ökar istället generellt i värde. Dessutom är det relativt enkelt för banken att sälja fastigheten i det fall som detta behövs för att täcka skulden. Därmed kan man även räkna med en låg ränta på lånet om fastigheter används som säkerhet.
Ytterligare en väg är att ha borgensman för lånet och att sälja faktura. Det finns kreditbolag som alltid kräver att en person går i borgen för lånet samt de som låter låntagaren välja om borgensman ska finnas eller inte. I och med ett lån med borgen skapar större säkerhet innebär det att kreditbolaget kan ge en lägre ränta.

Fördelen att ha säkerhet är alltså att lånet lättare kan beviljas och att kreditbolaget kan erbjuda lägre ränta. Men samtidigt kanske inte lån alltid är den bästa vägen. Det kan även finnas andra passande finansieringslösningar.

Se på andra alternativ
Man bör se på orsaken till att lånet behöver tecknas för att kunna hitta passande alternativ. Är det exempelvis problem med likviditet kan detta enklare lösas genom att sälja fakturor. På detta sätt blir fakturorna betalda samma dag som de ställs ut istället för på sista betalningsdagen vilket oftast sker när kunderna ska betala fakturorna. Därmed skapas större likviditet som sedan kan användas till investeringar.

Behöver ett lån tecknas för att kunna köpa in varulager kan man höra med leverantören om en lång betalningstid på deras fakturor går att ordna. Om de exempelvis kan erbjuda 90 dagar kan betalning ske till leverantören efter att kunden har betalat sin faktura. Detta oavsett om man valt att sälja fakturor eller driva in skulden själv.