Låt alltid en fackman åtgärda husets fuktskador

Ett av de vanligaste problemen en husägare kan råka ut för, är fuktskador. Det är inte alldeles lätt att upptäcka en fuktskada direkt eftersom det kan ta lång tid innan det börjar lukta. Det är därför viktigt att du anlitar en firma som har utbildad personal med rätt utbildning och specialkunskaper inom området, så fort du misstänker fukt, för att din bostad ska blir torrt igen.

Så här uppstår en fuktskada

Fuktskador orsakas inte bara av en enda orsak, det kan bland annat röra sig om att tätskiktet i våtutrymmen inte klarar av mängden vatten om den blir för stor. Det är även vanligt att det blir fuktskador om fukt kommit i direktkontakt med organiska underlaget i jorden. Vissa byggnader klarar inte av, vad som anses vara ett naturligt tryck av fukt, som exempelvis när det regnar ovanligt mycket, eller när flera i familjen duschar länge och ofta.

Därför kan ett hus bli angripet av fukt

Fuktskador i ett hus är det vanligaste problemet på skador, och det gäller hela 80 procent.  Vanligtvis beror fuktskador på hur huset är konstruerat, och det är viktigt att forskare tar fram nya och säkrare byggmetoder och starkare byggnadsmaterial. Att bygga en husgrund av betong är inte det bästa om du vill undvika fuktskador i ditt hus. Är du på gång att köpa ett hus, bör du låta en fackman göra en noggrann läcksökning, innan du köper det. Det är aldrig trevligt att flytta in i ett hus som med fuktskador, och behöva påbörja en fuktsanering. Under 1970-talet var det vanligt att hus byggdes på en betongplatta och dessa hus har i stort sett alltid råkat ut för fuktskador under årens gång.

Hur farligt är egentligen fukt?

Själva fukten är ofarlig, men att inte regelbundet kontrollera sin källare och våtutrymmen kan leda att det blir skadligt. Kommer fukt i kontakt med organiska material, kan det orsaka stora problem. Du bör se till att ha ett kapillärbrytande lager under betongplattan, som suger åt sig överbliven fukt. Det är också viktigt att ha en bra dränering, annars blir fukt ett stort problem. Med andra ord: skapas fuktproblem när husgrunden är för instängt.

Hur du känner igen ett fuktskadat hus

Eftersom fukt dras till klädda möbler och kläder, känner du direkt av en märklig lukt när du kommer in i huset efter att varit bortrest under några dagar. Andra synliga tecken kan vara att det bildads kondens på både in- och utsidan av fönsterrutorna. Du kan också se väl synliga fuktfläckar (mögel) i material gjorda av trä, eller att färgerna förändras på sten- eller putsmaterial. Mögel syns inte alltid som mögel, men du kan känna av det som en allergisk reaktion, där de vanligaste symtomen är ögon som blir irriterade och börjar rinna, du kan känna dig trött hela tiden, men kan ändå inte sova. Ett hus med fuktskador gör inte bara huset sjukt, utan det kan också påverka din fysiska hälsa. Det är därför det är viktig att ta hjälp av fackmän att åtgärda de fuktskador som finns i huset.