Efterlevandeguiden – En guide för dig som förlorat en anhörig

Har du mist en anhörig och är ansvarig för dödsboet? Det kan kännas som en mängd uppgifter att lösa och för att underlätta för de anhöriga har efterlevandeguiden skapats. En webbplats med all information du behöver för att hantera det administrativa efter ett dödsfall.

Att många tycker det är svårt att veta vad man ska göra för administrativa saker när en anhörig går bort är tydligt. Därför skapade Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan tillsammans webbplatsen efterlevandeguiden.se. En guide som alltså är helt opartisk och har fokus på att hjälpa de anhöriga att ta steg för steg gällande all administration. Utöver hemsidan kan en broschyr skrivas ut för de som hellre vill ha den i pappersformat. Ibland kan även efterlevandeguiden delas ut av den begravningsbyrå som anlitas.

Från dödsfall till deklaration

På efterlevandeguiden har man delat upp allt som ska göras i tre stora steg. Första är ”Att börja med” och därmed det som ska genomföras dagarna efter dödsfallet. Du bör, som ett första steg, kontakta en begravningsbyrå och boka en första tid. Tiden brukar bli en eller ett par dagar efter dödsfallet och under dessa dagar kan du kontakta vänner och släkt för att informera om dödsfallet. Det är inte helt lätt att veta vilka som ska kontaktas men genom att fråga varje person som kontaktas kan nätverket snart byggas ut.

Därefter ska begravningen planeras vilket sker redan på första träffen hos den begravningsbyrå som anlitas för tjänsten. Nu går ni igenom önskemål kring begravningen och begravningsentreprenören visar på vad som kommer att hända framöver. Det är i detta läge du kan få bevis på att du sköter dödsboet vilket krävs i kontakt med banker och myndigheter.

Andra steget är ”månaderna efter” då bouppteckning sker. En bouppteckning kan i vissa fall genomföras av din begravningsbyrå. Har de inte juridisk kompetens hänvisar de generellt till en lokal juristbyrå som kan ta ärendet. De gör bouppteckningen och fördelar sedan arvet efter gällande lagar samt eventuellt testamente.

Tredje steget är ”Följande år”. Nu sker en långsam bearbetning av sorgen och de anhöriga få hitta en väg framåt i livet oavsett hur dödsfallet har påverkat dem. Deklarationen för den avlidne ska in året efter dödsfallet genom dödsboet.

funeral (begravning)

Checklistor och kontakter

Efterlevandeguiden är uppbyggd med fokus på dessa tre steg. Under varje steg finns detaljerad information om vad som behöver ske och i vissa fall information om var man kan vända sig för mer information och hjälp. Under det första steget ”Att börja med” ges den mesta hjälpen av den begravningsbyrå som planerar och genomför begravningen. Under månaderna efter är det oftast en jurist som tar hand om bouppteckning och arv. Samtidigt kan man behöva hjälp med att hantera sorgen vilket kan ske både inom den allmänna vården, i kyrkor eller hos andra som jobbar med samtal.

Under de följande åren behöver ekonomin planeras om. Har du svårt med ekonomin kan du vända dig till kommunens budgetplanerare. Att deklarera dödsboet kan juristen som genomförde bouppteckningen genomföra. Läs vidare på efterlevandeguiden.se