Låt alltid en fackman åtgärda husets fuktskador

Ett av de vanligaste problemen en husägare kan råka ut för, är fuktskador. Det är inte alldeles lätt att upptäcka en fuktskada direkt eftersom det kan ta lång tid innan det börjar lukta. Det är därför viktigt att du anlitar en firma som har utbildad personal med rätt utbildning och specialkunskaper inom området, så fort du misstänker fukt, för att din bostad ska blir torrt igen.

Så här uppstår en fuktskada

Fuktskador orsakas inte bara av en enda orsak, det kan bland annat röra sig om att tätskiktet i våtutrymmen inte klarar av mängden vatten om den blir för stor. Det är även vanligt att det blir fuktskador om fukt kommit i direktkontakt med organiska underlaget i jorden. Vissa byggnader klarar inte av, vad som anses vara ett naturligt tryck av fukt, som exempelvis när det regnar ovanligt mycket, eller när flera i familjen duschar länge och ofta. read more